เรื่องราวเกี่ยวกับฉัน

ชื่อ  นายคมกริช  แหงมปาน

ชื่อเล่น  แหงม

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 ศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันสอนวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย